fbpx

SiGMA

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ SiGMA

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของแบบฟอร์มลงทะเบียน:

ทั่วไป

ข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่างจะมีผลบังคับใช้กับการสมัครรับข้อมูล พอร์ทัลออนไลน์ของ SiGMA ฟรีหรืออย่างอื่น โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ก่อนสมัครรับข้อมูล

เอสจี Worldwide Media Company Limited ยังคงความเป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์ของ www.sigma.world (เรียกว่า ‘เว็บไซต์’) และ SiGMAgazine (‘The Publication’) และเนื้อหาต้นฉบับทั้งหมดที่ผลิตในนั้น อาจมีการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การใช้งานเว็บไซต์หรือการสมัครรับข้อมูลสิ่งพิมพ์ของคุณต่อไปจะถือว่าเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

คำแนะนำ/คำขอ

ไม่ว่าในสถานการณ์ใด เว็บไซต์ สิ่งพิมพ์ หรือข้อมูลใด ๆ ที่อยู่ในนั้นจะไม่ถือเป็นคำขอในการซื้อหรือขายการลงทุนใดๆ หรือคำแนะนำเกี่ยวกับลักษณะทางการเงิน/วิชาชีพ สิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ หรือส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์ไม่สามารถแจกจ่ายหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

การลงทะเบียน

เมื่อลงทะเบียนชื่อและข้อมูลติดต่อทางอีเมลของคุณบนเว็บไซต์ แสดงว่าคุณยินยอมที่จะส่งอีเมลการสื่อสารจาก SiGMA เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง หากคุณต้องการยกเลิกบริการนี้ โปรดติดต่อ: [email protected]

การลงทะเบียนสำหรับกิจกรรม SiGMA จะได้รับคำเชิญและข้อมูลจดหมายข่าวที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเหล่านั้นจากผู้จัดงาน โดยไม่กระทบต่อสิทธิ์ของผู้ใช้หรือผู้รับมอบสิทธิ์ภายใต้การคุ้มครองข้อมูลและกฎหมายความเป็นส่วนตัว

เมื่อลงทะเบียนกับ SiGMA อาจมีการประกาศการเข้าร่วมในรายชื่อผู้เข้าร่วมบนเว็บไซต์

ในการซื้อหรือสมัครสมาชิกตั๋ว คุณยินยอมที่จะอยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อที่จะช่วยให้เราหรือพันธมิตรของเราสามารถติดต่อกับคุณด้วยข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์หรือเกี่ยวข้องกับคุณ หากคุณต้องการยกเลิกการดำเนินการนี้ โปรดติดต่อ: [email protected]

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธทุกคนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม การลงทะเบียน ตั๋ว หรือการเข้าร่วมงานของเรา

การแจ้งเตือน

คุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสถานการณ์ส่วนบุคคลของคุณเกี่ยวกับข้อมูลหรือการรับรองใด ๆ ที่ทำในที่นี้และเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับข้อมูลนี้ตามที่เราต้องการอย่างสมเหตุสมผล

โดยการใช้เว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและการสมัครรับข้อมูลสิ่งพิมพ์ คุณยินยอมที่จะแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในโปรไฟล์ส่วนบุคคลของคุณ และข้อมูลหรือการนำเสนอใดๆ ที่ทำขึ้นบนเว็บไซต์หรือสิ่งตีพิมพ์

ความเป็นเจ้าของและลิขสิทธิ์

Unless clearly stated otherwise, SiGMA retains the copyright on all the content on The Website and The Publication. This content will include: text, information, graphics, code, and design. None of this content should be copied, reproduced or disseminated without permission.

Contract formation

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจน SiGMA สงวนลิขสิทธิ์ในเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์และสิ่งพิมพ์ เนื้อหานี้จะรวมถึง: ข้อความ ข้อมูล กราฟิก รหัส และการออกแบบ เนื้อหานี้ไม่ควรคัดลอก ทำซ้ำ หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

การสร้างสัญญา

เมื่อลงทะเบียนกับเว็บไซต์หรือสมัครสมาชิกสิ่งพิมพ์ คุณทำสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายกับ SiGMA เราขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการบางส่วน หรือปฏิเสธการสมัครของคุณทั้งหมด

นโยบายการคืนเงิน

การซื้อและการลงทะเบียนตั๋วทั้งหมด ไม่ว่างานกิจกรรม สถานที่ การประชุม เวิร์กช็อป หรือกิจกรรมอื่นๆ จะไม่สามารถขอคืนเงินได้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ การขายทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุด เนื่องจากกิจกรรมทางธุรกิจ เราจึงไม่สามารถให้บริการแลกเปลี่ยนตั๋วได้ หากมีการเลื่อนกำหนดการงานหรือช่วงกิจกรรม ตั๋วของคุณจะยังคงใช้ได้สำหรับกิจกรรมที่จัดกำหนดการใหม่หรือช่วงกิจกรรมตามความเหมาะสม

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรุณาส่งข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมดไปที่ [email protected] SiGMA ยังคงควบคุมด้านบรรณาธิการอย่างเต็มที่สำหรับเนื้อหาที่เผยแพร่ในสื่อของตน ข่าวประชาสัมพันธ์อยู่ภายใต้กระบวนการตรวจสอบและแก้ไขก่อนเผยแพร่ ข้อมูลติดต่อที่สมบูรณ์จะต้องรวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ใดๆ