มะนิลา, ฟิลิปปินส์

กำหนดการ SiGMA เอเชีย

3-5 มิถุนายน 2024

ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างเวอร์ชันนี้กับเวอร์ชันภาษาอังกฤษ ให้ยึดเวอร์ชันภาษาอังกฤษเป็นหลัก

2 Jun
3 Jun
4 Jun
5 Jun
6 Jun