มอลตา

กำหนดการ SiGMA ยุโรป

11-14 พฤศจิกายน 2024

ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างเวอร์ชันนี้กับเวอร์ชันภาษาอังกฤษ ให้ยึดเวอร์ชันภาษาอังกฤษเป็นหลัก

11 Nov
12 Nov
13 Nov
14 Nov
15 Nov