บูดาเปสต์, ฮังการี

กำหนดการของ SiGMA ยุโรปตะวันออก

2-4 กันยายน 2024

ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างเวอร์ชันนี้กับเวอร์ชันภาษาอังกฤษ ให้ยึดเวอร์ชันภาษาอังกฤษเป็นหลัก

2 Sep
3 Sep
4 Sep
5 Sep