มาเก๊ามีผู้มาเยือน 2.6 ล้านคนในเดือนเมษายน 2024 ลดลงจากเดือนก่อน

Jenny Ortiz 4 สัปดาห์ที่แล้ว
มาเก๊ามีผู้มาเยือน 2.6 ล้านคนในเดือนเมษายน 2024 ลดลงจากเดือนก่อน

มาเก๊าต้อนรับผู้มาเยือนประมาณ 2.6 ล้านคนเมื่อเดือนที่แล้ว คิดเป็นประมาณร้อยละ 76 ของจำนวนผู้เยี่ยมชมจากเดือนเดียวกันในปี 2019 แม้ว่าจะลดลงร้อยละ 4.4 ต่อเดือน แต่ก็มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทุกปีที่ร้อยละ 14.4 โดยเน้นถึงแนวโน้มการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว  

จากข้อมูลจาก Statistics and Census Service มาเก๊าเผชิญกับความท้าทายในการขยายเวลาการเข้าพักของผู้มาเยือน โดยมีผู้เยี่ยมชมในวันเดียวกันสูงถึง 1.35 ล้านคน เพิ่มขึ้น 23 เปอร์เซ็นต์จากปีก่อนหน้า ในทางตรงกันข้าม ผู้เยี่ยมชมค้างคืนมีจำนวนทั้งสิ้น 1.25 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียงร้อยละ 6.3 ต่อปี อัตราการเยี่ยมชมในวันเดียวกันที่สูงขึ้นบ่งชี้ถึงความจำเป็นในกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการเข้าพักระยะยาว 

ข้อมูลประชากรของผู้เข้าชม 

จีนแผ่นดินใหญ่ยังคงเป็นแหล่งที่มาของนักท่องเที่ยวรายใหญ่ที่สุด โดยมีนักท่องเที่ยวมาเยือนถึง 1.73 ล้านคนในเดือนเมษายน เพิ่มขึ้น 25.3 เปอร์เซ็นต์จากปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้มาเยือนที่เดินทางภายใต้โครงการการเยี่ยมชมส่วนบุคคล (IVS) ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 3 ต่อปี รวมเป็น 793,351 คน 

จำนวนนักท่องเที่ยวฮ่องกงลดลง 22 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปี ลดลงเหลือ 581,646 คน ในทางตรงกันข้าม ไต้หวันมีผู้เข้าชมเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเพิ่มขึ้น 120.6 เปอร์เซ็นต์ เป็น 73,460 คน เมื่อเทียบกับปี 2019 จำนวนผู้มาเยือนจากจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง และไต้หวัน สูงถึงร้อยละ 74.2, 83.5 และ 80 ตามลำดับ บ่งชี้ว่ามีการฟื้นตัวที่แตกต่างกันไปในภูมิภาคเหล่านี้ 

การเติบโตของนักท่องเที่ยวต่างชาติ 

ความพยายามของมาเก๊าในการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศกำลังให้ผลลัพธ์เชิงบวก โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 92 เมื่อเทียบเป็นรายปี มาอยู่ที่ 208,297 คน หรือประมาณร้อยละ 89 ของเดือนเมษายน 2019 เกาหลีใต้มีผู้มาเยือนเกือบ 38,000 คน หรือประมาณร้อยละ 61 ของระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาด ในขณะที่ฟิลิปปินส์มีผู้มาเยือน 35,800 คน หรือประมาณร้อยละ 87 ของตัวเลขในปี 2019 

สถิติประจำปีจนถึงปัจจุบัน 

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน 2024 มาเก๊ามีผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 11.47 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 83 ของจำนวนผู้เยี่ยมชมในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2019 ข้อมูลนี้สะท้อนถึงวิถีการฟื้นตัวที่แข็งแกร่ง แม้ว่าจะตอกย้ำถึงความจำเป็นที่ต้องใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่ออย่างเต็มที่ ฟื้นฟูการท่องเที่ยวให้กลับสู่ระดับก่อนการแพร่ระบาด  

สถิติผู้มาเยือนมาเก๊าในเดือนเมษายนปี 2024 บ่งชี้ว่าการท่องเที่ยวฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ โดยได้แรงหนุนจากการเข้าชมที่เพิ่มขึ้นทั้งในวันเดียวกันและข้ามคืน โดยเฉพาะจากจีนแผ่นดินใหญ่และไต้หวัน การเติบโตอย่างมากของจำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ตอกย้ำถึงความสำเร็จของ มาเก๊าในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างระหว่างนักท่องเที่ยวแบบวันเดียวกันและแบบข้ามคืนชี้ให้เห็นว่าจำเป็นต้องมีความคิดริเริ่มเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการพักระยะยาวและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวโดยรวม 

Share it :

Recommended for you
Lea Hogg
1 วันที่แล้ว
Lea Hogg
2 วันที่แล้ว
Lea Hogg
2 วันที่แล้ว
Garance Limouzy
2 วันที่แล้ว